sluiten
NL/EN
Uw totale dienstverlener als het om papier recycling gaat
Afvalprobleem groot, oplossing Klein
De weg naar een circulaire economie!
Lees meer over papier

Oud-papier is grondstof, geen afval

85% Van het Nederlandse papier en karton wordt ingezameld en verwerkt tot grondstof voor de papierverwerkende industrie. Met dit recyclingpercentage is Nederland een koploper in Europa. Klein Recycling is een onmisbare schakel in deze recycling keten. Al het door Klein Recycling ingezamelde en ontvangen papier en karton wordt op de gecertificeerde hoofdlocatie te Vierpolders gesorteerd en verwerkt tot een gereed product voor recyclingindustrie.

Minderafval door scheiding.

Klein Recycling heeft in het verleden al snel het belang van papierrecycling ingezien. Ons streven is daarom een optimale scheiding van vele soorten papier. Voor iedere soort is een nieuw leven denkbaar. Door de unieke ligging bij de havens van Rotterdam vinden jaarlijks duizenden tonnen papierstromen van gemeenten, afvalinzamelaars, productiebedrijven, drukkerijen en overige industrieën hun weg naar Klein Recycling.

Door het creëren van monostromen kan afval ingezet worden als grondstof.

Na ontvangst van het materiaal vindt als eerste de ingangscontrole plaats. Na deze eerste check sorteren de medewerkers van Klein Recycling de papierstromen op kwaliteit en soort. Hierdoor blijft er een schone monostroom over, welke gereed is voor hergebruik door de papierverwerkende industrie. Dit alles wordt natuurlijk volgens de kwaliteitseisen van de Nationale en Internationale milieuwetten en regelgeving uitgevoerd.

Inzameling van diverse papierstromenInzameling van diverse papierstromen
Transport van papierstromenTransport van papierstromen
Verwerking / sortering van papierstromenVerwerking / sortering van papierstromen
Grondstof gereed voor de papierindustrieGrondstof gereed voor de papierindustrie

Nationale en internationale handel 

De afzet van dit papier en karton is zowel nationaal als internationaal. In geselecteerde papier- en kartonfabrieken, in binnen- en buitenland, worden deze grondstoffen tot pulp verwerkt. Deze pulp vormt de nieuwe grondstof voor papier -en karton producten. Hierdoor wordt de recycling kringloop optimaal benut en het milieu gespaard.

Restpartijen

Ook restpartijen, gemaakt van papier, waar geen afzetmarkt meer voor is, kunnen dankzij ons alsnog worden ingezet als nieuwe grondstof. Restpartijen welke niet volledig uit papier bestaan worden door ons vakkundig personeel, bewerkt tot schone papierstromen. Deze bewerkte papierstromen zijn dan alsnog geschikt voor de papierverwerkende industrie. Zo krijgen uw papierstromen een nieuw leven en wordt het milieu ontzien.

Archief papier

Voor de vernietiging van al uw vertrouwelijke documenten kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. Dit wordt door ons, als gecertificeerd bedrijf, discreet uitgevoerd.

Inzamelmiddelen

Klein Recycling heeft voor de inzameling van het papier, karton en archieven  een diversiteit aan containers en logistieke middelen ter beschikking. De grootte van de containers en logistieke middelen wordt afgestemd op de behoefte van de relatie en de hoeveelheid papier, karton en archieven. Zie onze container bestellijst.

Certificering

Wij werken volgens de laatste Europese en internationale milieuwetten en regelgeving. Als gecertificeerd bedrijf met het FNOI keurmerk kunt u er zeker van zijn dat u papier- en kartonstromen op een milieu verantwoorde wijze wordt gerecycled en wordt hergebruikt als grondstof voor de papierindustrie. Tevens worden onze inzamelingen en transporten verricht conform de regelgeving inzameling afvalstoffen van het NIWO.

Meer informatie over het recyclen van papier, karton en archieven?
Wij geven u hierover graag deskundig advies!

Contact ons
Afvalprobleem groot, oplossing Klein